Projekty


Výměna svítidel lamp veřejného osvětlení

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Lásenice

Termín

2024

Cena

950.000,-Kč

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová příprava
Povolení stavby
Získání dotace
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.