Poplatky


  • Poplatky za odpad a za psy budou vybírány v době úředních hodin obecního úřadu Lásenice.
  • Poplatky jsou splatné do 31. března 2024.
  • Sazba poplatku za odpad činí 650,- Kč/ osoba s trvalým pobytem nebo cizinec a 650,- Kč/rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
  • Sazba poplatku ze psů je 200,- Kč za každého psa držitele s trvalým pobytem v Lásenici.
  • Sazba poplateku z pobytu činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu.

 

Preferovaný způsob úhrady bezhotovostně na účet Obce Lásenice číslo:
603168339/0800, jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné, případně číslo evidenční – chaty.
Po připsání částky na účet obce je možné si na obecním úřadě vyzvednout známku na popelnici určenou pro rok 2024.

K platbě poplatků je též možné využít QR kód viz níže

Více informací na Obecním úřadě Lásenice, telefon 384 380 123 nebo e-mail: urad@ou-lasenice.cz.

Upozorňujeme občany na jejich oznamovací povinnost k místním poplatkům.

Poplatek za odpady – trvalý pobyt nebo nebo cizinec

Variabilní symbol = číslo popisné

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / osoba s trvalým pobytem nebo cizinec

650

1

Celková částka

650

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za odpady – rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu

Variabilní symbol = číslo evidenční – chaty

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / rekreační objekt

650

Celková částka

650

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za psa

Variabilní symbol = číslo popisné nebo číslo evidenční – chaty

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / pes

200

1

Celková částka

200

Vygenerovat QR Kód

Poplatek z pobytu

Variabilní symbol = číslo popisné nebo číslo evidenční – chaty

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / den

20

1

Celková částka

20

Vygenerovat QR Kód