Poplatky


  • Poplatky za odpad a za psy budou vybírány od pondělí 30. ledna 2023 vždy v době úředních hodin na OÚ Lásenice.
  • poplatky jsou splatné do 31. března 2023 a pro majitele rekreačních objektů do 31. července 2023.
  • sazba poplatku za odpad činí 600,- Kč/ osoba s trvalým pobytem nebo cizinec a 600,- Kč/rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
  • sazba poplatku ze psů je 200,- Kč za každého psa držitele s trvalým pobytem v Lásenici.
  • poplatek z pobytu –sazba poplatku 20,- Kč za každý započatý den pobytu

 

Místní poplatky je možné zaplatit převodem na účet číslo:
603168339/0800, jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné, případně číslo evidenční – chaty.
Po připsání částky na účet obce je možné si na obecním úřadě vyzvednout známku na popelnici určenou pro rok 2023.

Více informací na Obecním úřadě Lásenice, telefon 384 380 123 nebo e-mail: urad@ou-lasenice.cz.

Upozorňujeme občany na jejich oznamovací povinnost k místním poplatkům.

Poplatek za odpady – trvalý pobyt nebo nebo cizinec

Variabilní symbol = číslo popisné

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / osoba s trvalým pobytem nebo cizinec

600

1

Celková částka

600

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za odpady – rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu

Variabilní symbol = číslo evidenční – chaty

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / rekreační objekt

600

Celková částka

600

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za psa

Variabilní symbol = číslo popisné nebo číslo evidenční – chaty

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / pes

200

1

Celková částka

200

Vygenerovat QR Kód

Poplatek z pobytu

Variabilní symbol = číslo popisné nebo číslo evidenční – chaty

Číslo účtu

603168339/0800

Částka / den

20

1

Celková částka

20

Vygenerovat QR Kód