Krizový štáb


Krizový štáb obce

Bc. František Fojt    Předseda krizového štábu obce (starosta)

Bc. Jan Brožko    Zástupce předsedy krizového štábu obce (místostarosta)

Libor Kučera    Člen krizového štábu obce
František Pfauser ml.    Člen krizového štábu obce
Ondřej Kubín     Člen krizového štábu obce
Karel Picka     Člen krizového štábu obce
Růžena Štefančinová     Člen krizového štábu obce
 

Určený krizový manažer obce: 

Bc. Jan Brožko