Knihovna


Obecní knihovna Lásenice - informační centrum obce

Obecní knihovna v Lásenici sídlí v budově obecního úřadu, knihovnicí je p. Pavlína Korandová.

Knihovna eviduje přes 90 čtenářů, z toho je 30 čtenářů do 15-ti let.

Knihovní fond obecní knihovny neustále narůstá nákupem nových titulů, především prostřednictvím Regionálních služeb Městské knihovny v Jindřichově Hradci, kde jsou knihy nakupovány za výhodných podmínek.

K dispozici je jeden počítač, který slouží současně jak k bezplatnému přístupu veřejnosti na internet, tak i pro výpůjční službu knihovny.

Obecní knihovna v Lásenici pravidelně spolupracuje s Regionálními službami Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Cílem této spolupráce je postupnými kroky zlepšovat činnost informačního centra obce.

 
Výpůjční hodiny knihovny : 
 
pondělí:       16.00 – 17.30 hod.
 
Bezplatný přístup na internet je pro veřejnost denně v úředních hodinách obecního úřadu.