Projekty


Křižovatka silnic I/34, II/149 a III/14811 Lásenice

Architektonická studie řešení hlavní křižovatky v obci Lásenice. Jedná se o křížení komunikace I.třídy č. 34, silnice II. třídy 149 a silnice III.třídy 14811. Dále bude řešeno napojení i MK směr obecní úřad, autobusové zálivy a přechod pro chodce. 

A_Pruvodni_zprava [PDF 314.33 kB]

B2_Situace_pozemnich_komunikaci [PDF 1.03 MB]

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová příprava
Povolení stavby
Získání dotace
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.