Poplatky 2020

  • poplatky za odpad a za psy budou vybírány od pondělí 3. února 2020 vždy v době úředních hodin na OÚ Lásenice.
  • poplatky jsou splatné do 31. března 2020 a pro majitele rekreačních objektů do 31. července 2020.
  • sazba poplatku za odpad činí 530,- Kč/ osoba s trvalým pobytem nebo cizinec a 530,- Kč/rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
  • sazba poplatku ze psů je 200,- Kč za každého psa držitele s trvalým pobytem v Lásenici. 

Místní poplatky je možné zaplatit převodem na účet číslo: 603168339/0800, jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné, případně číslo evidenční – chaty. 
Po připsání částky na účet obce je možné si na obecním úřadě vyzvednout známku na popelnici a známku pro psa určenou pro rok 2020.