MŠ Lásenice pořádá celoroční sběr druhotných surovin

  • papír-noviny, časopisy, letáky
  • sušená pomerančová kůra
  • hliník, hliníkové obaly od piva, limo, hliníková víčka od jogurtů
  • víčka z PET lahví

Suroviny můžete nosit do MŠ během dne po celý školní rok.